Linia produkcyjna

POIR – 2.3.2 “Bony na innowacje”

Opublikowano: 2019-01-07

CEDRUS sp. z o. o. sp. k. realizuje projekt o nr POIR.02.03.02-04-0008/18
pt. „Opracowanie technologii przetwarzania zapakowanych odpadów pochodzenia zwierzęcego”

Projekt współfinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Celem projektu jest rozszerzenie dotychczasowej oferty Wnioskodawcy o usługę zaprojektowania i wykonania linii do przetwarzania zapakowanych odpadów spożywczych pochodzenia zwierzęcego przy biogazowni.

Rezultatem projektu będzie innowacyjna w skali krajowej usługa zaprojektowania i wykonania linii przetwarzania zapakowanych odpadów spożywczych. W wyniku pełnego wdrożenia rezultatów projektu, oferta na zaprojektowanie innowacyjnej linii zostanie dodana do dotychczasowego zakresu usług Wnioskodawcy.

Wartość projektu: 485 850, 00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 335 750, 00 zł