Historia firmy

Nasze doświadczenie sięga końca lat 90. To właśnie w oparciu o nie, w 2006 roku, założyliśmy firmę Cedrus, początkowo ukierunkowaną głównie na świadczenie usług doradczych i marketingowych z zakresu rynku bioenergetyki oraz handel i kompletację urządzeń i linii do przetwarzania biomasy. W 2007 roku uruchomiliśmy własną produkcję urządzeń, co znacząco wpłynęło na dalszy dynamiczny rozwój i wzrost obrotów firmy.

W kolejnych latach firma systematycznie zwiększała produkcję i poszerzała ofertę produkcyjną, a co za tym idzie zwiększała zatrudnienie. Obecnie liczba osób pracujących na etatach i współpracujących z firmą przekracza sześćdziesiąt.

Rocznie budujemy i wyposażamy kilka zakładów produkcyjnych. Dzięki temu posiadamy stabilną pozycję i dużą grupę zadowolonych klientów w kraju i za granicą. Nasze relacje oparte są na systematycznym kontakcie i służeniu pomocą w każdej sytuacji, a zadowolenie klientów najlepiej oddają otrzymywane listy referencyjne i polecanie nas innym.

W styczniu 2013 roku oddaliśmy do użytku doświadczalny zakład, co pozwoliło na prowadzenie prac badawczo-wdrożeniowych, a także poszukiwanie nowych technologii i rozwiązań w przetwarzaniu różnych surowców. Przyczyniło się to do poszerzenia naszej oferty i dalszego rozwoju w zakresie budowy i sprzedaży linii technologicznych.

Profil działalności

 • Projektowanie

  Zespół naszych inżynierów i konstruktorów opracuje koncepcję technologii dowolnej produkcji. Wykonamy projekty technologiczne i dokumentację zarówno dla zakładu jak i poszczególnych urządzeń.

 • Budowa kompletnych linii technologicznych i poszczególnych urządzeń

  Wszystkie urządzenia powstają w naszych zakładach lub u naszych sprawdzonych partnerów. Na życzenie naszych klientów wykonujemy kompletne linie technologiczne pod klucz lub poszczególne urządzenia takie jak: suszarnie, rozdrabniacze, młyny, filtry, zbiorniki, układy transportu mechanicznego i pneumatycznego, mieszalniki, granulatory, chłodnice, przesiewacze, separatory, sortowniki, punkty przyjęcia surowców, systemy automatyki i wizualizacji, systemy prewencji przeciwpożarowej i detekcji iskier.

 • Montaż, uruchomienie, szkolenie, serwis

  Zarówno kompletne linie, jak i poszczególne urządzenia są montowane i uruchamiane przez naszych specjalistów. Po uruchomieniu zapewniamy szkolenie, nadzór nad produkcją i profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

 • Modernizacja istniejących zakładów

  Dokonujemy konsultacji oraz modernizacji i rozbudowy istniejących zakładów, wykonanych według innych technologii w celu poprawienia wydajności, jakości funkcjonowania lub zmiany profilu produkcji.

 • Wykonanie testów i badań

  W naszym zakładzie doświadczalnym możemy wykonać badania i testy z zakresu: suszenia, rozdrabniania, granulacji i transportu różnego typu surowców.

 • Doradztwo i pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania

  Dzięki współpracy z profesjonalną firmą doradczą, możemy pomóc w pozyskaniu finansowania projektów w formie dotacji lub kredytów.