Transport w linii produkcyjnej jest nieodzownym elementem, zapewniającym ciągłość produkcji. W zależności od typu przetwarzanego surowca, geometrii budynku hali czy indywidualnych potrzeb klienta, dobieramy odpowiedni rodzaj transportu: mechaniczny, pneumatyczny lub kombinację powyższych. Następnie projektujemy i wykonujemy właściwe urządzenia.

TRANSPORT MECHANICZNY

Transport mechaniczny jest podstawową formą przenoszenia surowca w linii produkcyjnej. Składa się z redlerów, podnośników kubełkowych, przenośników ślimakowych, podajników zgrzebłowych taśmowych, stołów podawczych, ruchomych podłóg i przenośników taśmowych. Zapewnią one odpowiednie dawkowanie materiału oraz ciągłość jego podawania do innych urządzeń, ułatwiają organizację produkcji.

TRANSPORT PNEUMATYCZNY

Transport pneumatycznylinii produkcyjnej wykorzystuje się jako alternatywę dla transportu mechanicznego. Idealnie sprawdza się w przypadku transportu produktów suchych na znacznychodległościach i w sytuacji, gdy miejsce zasypu i wysypu produktu oddzielają kondygnacje lub inne przeszkody. Jego właściwy dobór zwiększa bezpieczeństwo pracy urządzeń i obniża zagrożenia wybuchowe.

Powyższy rodzaj transportu znajduje swoje zastosowanie również w układach pneumatycznego transportu pyłu. Układy te należą do urządzeń składowych linii aspiracji (odpylania). Sprawnie działająca instalacja odpylająca pozwala na bezpieczną pracę urządzeń transportu mechanicznego i innych elementów wchodzących w skład linii technologicznych.


Skontaktuj się z nami w celu poznania oferty

Kontakt