Transportu produktów suchych

Transport pneumatyczny to dobra alternatywa dla transportu mechanicznego. Szczególnie sprawdza się w przypadku transportu produktów suchych na znacznych odległościach i w sytuacjach gdy miejsce zasypu i wysypu produktu oddzielają kondygnacje lub inne przeszkody. Jego właściwy dobór zwiększa bezpieczeństwo pracy urządzeń.

Transport materiałów sypkich

Wspomniany rodzaj transportu znajduje swoje zastosowanie również w układach pneumatycznego transportu pyłu. Układy te należą do urządzeń składowych linii aspiracji (odpylania). Sprawnie działająca instalacja odpylająca pozwala na bezpieczną pracę urządzeń transportu mechanicznego i innych elementów wchodzących w skład linii technologicznych.

Projektujemy i wykonujemy:

  • cyklony,
  • filtrocyklony,
  • filtry.

Skontaktuj się z nami w celu poznania oferty

Kontakt