POIR – 1.1.1 „Szybka Ścieżka”


2019-01-07

Firma CEDRUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie technologii hybrydowego suszenia odpadów i produktów ubocznych przemysłu owocowo-warzywnego.” 

Celem projektu realizacja prac B+R, w wyniku których  opracujemy innowacyjną, hybrydową suszarnię do odpadów i produktów ubocznych przemysłu owocowo-warzywnego przeznaczonych na cele spożywcze, paszowe i do produkcji pektyn.

Wartość projektu: 5 059 991,90 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 788 534,27 zł