Projekty

Pracownik produkcyjny pracujący w hali z oczyszczonym powietrzem.