System gaszenia

W ramach prewencji przeciwpożarowej oferujemy system gaszenia iskier, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie linii produkcyjnej. System ten wykrywa ewentualne iskry i reaguje na nie, uruchamiając strugi wodno-mgłowe, mające na celu ich ugaszenie.

Zastosowanie układu detekcji i gaszenia iskier 

Układ detekcji i gaszenia iskier z powodzeniem może być montowany, jako narzędzie zapobiegania pożarom w instalacjach transportu pneumatycznego czy mechanicznego, a także urządzeniach rozdrabniania. Za pomocą specjalnych czujników umieszczonych w rurociągu, układ kontroluje ciąg transportu pneumatycznego. Gaszenie następuje automatycznie natychmiast po wykryciu iskier. Metodę tą cechuje wysoka skuteczność eliminacji źródła zapłonu w linii produkcyjnej.


Skontaktuj się z nami w celu poznania oferty

Kontakt