Linie technologiczne – produkcja

Koncentrujemy się na kompleksowej obsłudze klientów, dlatego większość realizowanych przez nas przedsięwzięć obejmuje zarówno projekt, jak i wykonanie oraz montaż całych linii lub pojedynczych urządzeń. Istnieje również możliwość zaprojektowania i wykonania urządzeń na zamówienie klienta, według jego indywidualnych potrzeb.

Kompletne linie technologiczne

Kompleksowe realizacje linii produkcyjnych. Obejmują one projekt technologiczny, dostawę urządzeń, automatykę, sterowanie, montaż, uruchomienie oraz serwis.

Rodzaje realizowanych przez nas linii produkcyjnych

Usługi projektowe i konstrukcyjne

 • doradztwo w zakresie doboru urządzeń,
 • doradztwo projektowo-techniczne.

Urządzenia Cedrus

Urządzenia rozdrabniające pozwalają na zmniejszenie wymiarów geometrycznych pojedynczych cząstek przetwarzanego materiału. Oferowane przez nas urządzenia:

 • rozdrabniacze,
 • młyny,
 • śluzy,
 • wentylatory,
 • rury transportowe i aspiracyjne.

przeznaczone są do rozdrabniania trocin, zrębek, roślin zielonych, siana, słomy i innych, a ich parametry techniczne zależą od indywidualnych wymagań klienta.

Transport mechaniczny jest niezbędnym elementem każdej linii przetwórczej. Do realizacji mechanicznego transportu materiału wykorzystujemy następujące urządzenia:

 • redlery,
 • podnośniki kubełkowe,
 • przenośniki ślimakowe,
 • podajniki zgrzebłowe taśmowe,
 • stoły podawcze,
 • ruchome podłogi,
 • przenośniki taśmowe.

Zapewnią one odpowiednie dawkowanie materiału oraz ciągłość jego podawania do innych urządzeń, ułatwiają organizację produkcji.

Transport pneumatyczny to dobra alternatywa dla transportu mechanicznego. Szczególnie sprawdza się w przypadku transportu produktów suchych na znacznych odległościach i w sytuacjach gdy miejsce zasypu i wysypu produktu oddzielają kondygnacje lub inne przeszkody. Jego właściwy dobór zwiększa bezpieczeństwo pracy urządzeń.

Wspomniany rodzaj transportu znajduje swoje zastosowanie również w układach pneumatycznego transportu pyłu. Układy te należą do urządzeń składowych linii aspiracji (odpylania). Sprawnie działająca instalacja odpylająca pozwala na bezpieczną pracę urządzeń transportu mechanicznego i innych elementów wchodzących w skład linii technologicznych.

Oferowane przez nas urządzenia:

 • cyklony,
 • filtrocyklony,
 • filtry.

Zbiorniki do przechowywania surowców i gotowych produktów. W naszej ofercie znajdują się różne rodzaje zbiorników:

 • ekspedycyjne,
 • buforowe,
 • magazynowe,
 • kosze zasypowe,
 • zbiorniki mieszające (mieszalniki).

Wymiary geometryczne zbiorników są dostosowywane do indywidualnych potrzeb inwestora.

Oferowane przez nas suszarnie znajdują zastosowanie w suszeniu: siana, słomy, trocin, wytłoków owoców i warzyw, traw, lucerny, pofermentów biogazowni, nawozów, minerałów i innych materiałów sypkich. Takie przygotowanie materiału pozwala na dalsze przetwarzanie (np. granulację) lub długoterminowe przechowywanie przy zachowaniu wysokiej jakości i dobrych właściwości.

 • suszarnie taśmowe,
 • suszarnie wirowe,
 • suszarnie bębnowe.

Nasze linie wyposażamy w układy prewencji ppoż. oparte na detektorach iskier i dyszach mgławiących lub zraszaczach. Zapobiega to powstawaniu zapłonów w urządzeniach linii.

Technologia produkcji