Firma | Kontakt

2014-08-01

Uwaga !!! Skup słomy kontakt wyłacznie z numerem 501-334-531 Cezary Sztal.

Firma

Firma Cedrus specjalizuje się w produkcji urządzeń do rozdrabniania, składowania, transportu biomasy oraz kompleksowym wyposażaniu zakładów granulacji i brykietowania: biomasy, pasz i innych materiałów sypkich. Nasza oferta kierowana jest zarówno do dużych zakładów jak i małych firm z branż: energetycznej, rolnej, spożywczej oraz wszędzie tam, gdzie granulacja odpadów biomasowych przynosi wymierne korzyści. W swojej pracy wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie naszych projektantów i kadry pracowniczej. Jednym z elementów strategii firmy Cedrus jest wdrażanie nowoczesnych i sprawdzonych rozwiązań technologicznych w zakresie:

 • rozdrabniania,
 • transportu mechanicznego,
 • odpylania i transportu pneumatycznego,
 • składowania,
 • granulacji,
 • brykietowania,
 • suszenia

Filtrocyklon Współpraca z renomowanymi firmami naszej branży zaowocowała stworzeniem rozwiązań i produktów wysokiej jakości. Wszystkie produkty posiadają międzynarodowy znak CE. Wydatnie pomaga w tym stosowanie najnowszych technologii obróbki metalu. Ilość obiektów wspólnie zmodernizowanych i wybudowanych w kraju i za granicą utwierdza naszą firmę w przekonaniu dużym zapotrzebowaniu na stosowane przez nas rozwiązania dopasowane do potrzeb i indywidualnych oczekiwań klientów.

Innym polem działania firmy jest produkcja oraz dystrybucja granulatu (pelet) dla potrzeb energetyki oraz uprawa i zakładanie wieloletnich plantacji roślin energetycznych (miskant). Te ostatnie wyraźnie poprawiają bilans niedoborów surowca do produkcji granulatu i stają się nieuchronną drogą, zapewniając bezpieczeństwo surowcowe zakładom produkcyjnym.

PRODUKTY

 1. Urządzenia i elementy linii produkcyjnych – typoszeregi urządzeń:
  1. Urządzenia rozdrabniające (rozdrabniacze do siana i słomy, młyny domielające),
  2. Urządzenia do mechanicznego transportu liniowego (redlery, podnośniki kubełkowe, przenośniki ślimakowe, podajniki zgrzebłowe taśmowe, stoły podawcze),
  3. Urządzenia odpylające i elementy transportu pneumatycznego (cyklony, filtry, filtrocyklony),
  4. Zbiorniki (ekspedycyjne, buforowe, magazynowe, kosze zasypowe),
  5. Suszarnie,
  6. Układy prewencji p-poż
 2. Granulat (pelet) na potrzeby energetyczne - wytwarzany z agro-biomasy i odpadów drzewnych
 3. Biomasa - plantacje roślin energetycznych
  1. Produkcja sadzonek miskanta rozmnażanych wegetatywnie
  2. Rekultywacja gruntów rolnych i nieużytków (woj. warmińsko- mazurskie)
   • wycinanie terenów porośniętych i zakrzaczonych
   • rozdrabnianie drewna i gałęzi (zrębkowanie)
   • usuwanie karp i zbiegi agrotechniczne
 4. Usługi
  1. Doradztwo w zakresie doboru urządzeń,
  2. Kompleksowe realizacje linii produkcyjnych do granulacji: słomy, siana, trocin, wytłoków owocowych i innych materiałów o wydajności od 1t/h do 20t/h. Obejmują one:
   • projekt techniczny
   • kompletację dostaw urządzeń
   • montaż
   • uruchomienie
   • serwis
  3. Usługi cięcia i gięcia na urządzeniach CNC,
  4. Cięcie plazmą,
  5. Doradztwo projektowo- techniczne

Cedrus , Łążyn II nr 97A, 87-123 Dobrzejewice